41-902 BYTOM, pl. Jana III Sobieskiego 1

:: Projekt systemowy
Wiadomość dodana przez: Piotr (2012-05-25 12:23:16)

11 stycznia 2012 r. Miasto Bytom podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako Liderem Projektu umowę w sprawie realizacji projektu systemowego

“Mam zawód - mam pracę w regionie”

skierowanego do uczniów szkół zawodowych i techników, realizowanego w partnerstwie ze Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz 29 powiatami i miastami na prawach powiatu z województwa śląskiego w ramach Działania 9.2 “Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

... więcej w artykule ...


adres tej wiadomości: http://www.zsms.bytom.pl/news.php?id=2101