Zaloguj się!
szukaj:
Menu główne
strona główna
intranet
logowanie
katalog stron
księga gości
kontakt
Biblioteka ZSMS
Katalog biblioteczny
wyszukiwanie
Nabór 2012
Informator dla gimnazjalistów
oferta edukacyjna
charakteryst. szkół
wymag. dokumenty
regulamin naboru
terminy
gwarancje pracy

pobierz podanie
nabór elektroniczny
Nabór elektroniczny
Na nowy rok szkolny
wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących
wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
dofinansowanie zakupu poręcznikow
Nasze miasto
Herb Bytomia

Urząd Miejski w Bytomiu

Logo Bytomia

Urząd Miejski w Bytomiu
Święto Patrona Szkoły
wykaz imprez
pokaz - chemia sam.
konkurs
pokaz - klimatyzacja
spotkanie z alpinistą
60-lecie Szkoły
wykaz imprez
parada
centralne obchody I
centralne obchody II
fizyka w sporcie
Wydarzenia
odszedł papież ...
wizyta MENiS
detektywi u nas
katastrofa samolotu
piszą o nas
list Marii Mordarskiej
Prezentacja Szkoły
wizja i misja szkoły
struktura kształcenia
lokalizacja
historia
nasz patron
budynek szkoły
szkolne korytarze
zaplecze socjalne
galeria zdjęć
Środowisko szkolne
dyrekcja
nauczyciele
uczniowie
absolwenci
administracja
sympatycy
Baza dydaktyczna
prac. informatyczna
prac. samochodowe
prac. mechaniczne
prac. mechatroniczna
prac. chemiczna
prac. fizyki
prac. CNC
inne pracownie
obiekty sportowe
biblioteka i czytelnia
strzelnica
CKP
praktyki zawodowe
nauka jazdy
Osiągnięcia
wykaz
superprodukcja
nasze pojazdy
prace dyplomowe
sukcesy
dyplomy
Z życia szkoły
ustroń 2009
gala VIII przeglądu
szombierki 2006
czantoria 2006
świat fizyki 2006
zjazd absolwentów
parada sam. 2006
dni Bytomia 2006
konkurs historyczny
XV rajd mechanika
parada poj. zabytk.
otrzęsiny 2005
z księgi gości
Kontakt
adres, telefony, fax
dojazd
księga gości
korespondencja
rekomenduj nas
autorzy
Inne
działy artykułów
działy newsów
pogoda
sterowniki
archiwum zsms
Nasze LOGO
Logo ZSMS w Bytomiu
Ważne linki
MEN  - Warszawa
CKE  - Warszawa
OKE  - Jaworzno
KO    - Katowice
WOM - Katowice
KOWEZiU - Warszawa
Europa
Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Portal Unii Europejskiej

www.europa.eu.int
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Facebook
znajdź nas

facebook

na faceboooku
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
jesteś naszym
00000 gościem !!!
Artykuły > Prezentacja szkoły > Wizja i misja szkoły

Wizja szkoły

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych jest najlepszą szkołą ponadgimnazjalną techniczną w Bytomiu, zapewniającą swoim uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju, kształcącą na poziomie zasadniczym, licealnym i ponadlicealnym. Jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Swoje zadania realizuje we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym - zarówno samorządowym, oświatowym jak i akademickim. Wzorowo i ciekawie zorganizowana i wyposażona, stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla nauczycieli, którzy znajdują w niej warunki do pełnej samorealizacji, a dla uczniów jest miejscem, w którym przebywają chętnie i znacznie dłużej, niż wymagają tego zajęcia oświatowe. Szkoła tętni życiem, głośno o niej w środowisku, a o przyjęcie do niej ubiegają się liczne rzesze kandydatów, którym Szkoła stawia wysokie wymagania. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana szkole sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę oświatową.

Misja szkoły

I. Cel strategiczny:
 1. Stymulować proces rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłości w kierunku pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.
 2. Wyposażyć ucznia w procesie kształcenia w kompetencję umożliwiające samorealizację oraz zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.
II. Cele szczegółowe:
 1. Rozbudzić w procesie wychowania wrażliwość moralną, estetyczną i kulturową niezbędną do doskonalenia się, stałego pogłębiania życia duchowego i rozwoju własnych zainteresowań.
 2. Ukształtować umiejętności zawodowe absolwentów - zgodne ze standardami zawodów i specjalności.
 3. Rozbudzić potrzeby i nawyki intelektualne oraz aspiracje życiowe.
 4. Wyzwolić potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifkacji.
 5. Wdrożyć do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażyć w umiejętność korzystania ze źródeł informacji i przetwarzania informacji.
 6. Przygotować do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu.
 7. Ułatwić odnalezienie sensu życia w harmonii ze społeczeństwem i przyrodą.
 8. Ukształtować człowieka odczuwającego więź z tradycją (historią i kulturą kraju i regionu), przywiązanego do demokracji i wolności.
 9. Wyzwolić postawę kreatywną wobec wyzwań współczesności, odporną na zagrożenia współczesnej cywilizacji.
 10. Ułatwić dojście do pozytywnej samooceny, określenia celów życiowych na miarę możliwości, wiary w te możliwości i odwagi w głoszeniu i bronieniu własnych poglądów.
 11. Zapobiegać kreowaniu postaw skrajnie egoistycznych.
 12. Przygotować do pracy w zespole.

Strona opracowana przez M.M. i M.W.
Zamieszczona w nowym układzie dnia 09-04-2004 przez P.G.

komentarz[3] |
© 2004 ZSMS-Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
engine powered by jPORTAL 2