Zaloguj się!
szukaj:
Menu główne
strona główna
intranet
logowanie
katalog stron
księga gości
kontakt
Biblioteka ZSMS
Katalog biblioteczny
wyszukiwanie
Nabór 2012
Informator dla gimnazjalistów
oferta edukacyjna
charakteryst. szkół
wymag. dokumenty
regulamin naboru
terminy
gwarancje pracy

pobierz podanie
nabór elektroniczny
Nabór elektroniczny
Na nowy rok szkolny
wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących
wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
dofinansowanie zakupu poręcznikow
Nasze miasto
Herb Bytomia

Urząd Miejski w Bytomiu

Logo Bytomia

Urząd Miejski w Bytomiu
Święto Patrona Szkoły
wykaz imprez
pokaz - chemia sam.
konkurs
pokaz - klimatyzacja
spotkanie z alpinistą
60-lecie Szkoły
wykaz imprez
parada
centralne obchody I
centralne obchody II
fizyka w sporcie
Wydarzenia
odszedł papież ...
wizyta MENiS
detektywi u nas
katastrofa samolotu
piszą o nas
list Marii Mordarskiej
Prezentacja Szkoły
wizja i misja szkoły
struktura kształcenia
lokalizacja
historia
nasz patron
budynek szkoły
szkolne korytarze
zaplecze socjalne
galeria zdjęć
Środowisko szkolne
dyrekcja
nauczyciele
uczniowie
absolwenci
administracja
sympatycy
Baza dydaktyczna
prac. informatyczna
prac. samochodowe
prac. mechaniczne
prac. mechatroniczna
prac. chemiczna
prac. fizyki
prac. CNC
inne pracownie
obiekty sportowe
biblioteka i czytelnia
strzelnica
CKP
praktyki zawodowe
nauka jazdy
Osiągnięcia
wykaz
superprodukcja
nasze pojazdy
prace dyplomowe
sukcesy
dyplomy
Z życia szkoły
ustroń 2009
gala VIII przeglądu
szombierki 2006
czantoria 2006
świat fizyki 2006
zjazd absolwentów
parada sam. 2006
dni Bytomia 2006
konkurs historyczny
XV rajd mechanika
parada poj. zabytk.
otrzęsiny 2005
z księgi gości
Kontakt
adres, telefony, fax
dojazd
księga gości
korespondencja
rekomenduj nas
autorzy
Inne
działy artykułów
działy newsów
pogoda
sterowniki
archiwum zsms
Nasze LOGO
Logo ZSMS w Bytomiu
Ważne linki
MEN  - Warszawa
CKE  - Warszawa
OKE  - Jaworzno
KO    - Katowice
WOM - Katowice
KOWEZiU - Warszawa
Europa
Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Portal Unii Europejskiej

www.europa.eu.int
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Facebook
znajdź nas

facebook

na faceboooku
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2
jesteś naszym
00000 gościem !!!
Artykuły > Nabór > Charakterystyka szkół

Charakterystyka szkół

Po Gimnazjum:

 • Technikum 4-letnie - technik pojazdów samochodowych
 • Technikum 4-letnie - technik mechanik (programowanie obrabiarek CNC)
 • Technikum 4-letnie - technik mechanik (maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego)
 • Technikum 4-letnie - technik awionik
 • Technikum 4-letnie - technik teleinformatyk
 • Technikum 4-letnie - technik elektronik (sysytemy i sieci komputerowe)
 • Technikum 4-letnie - technik elektryk (energoelektronika)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia - mechanik pojazdów samochodowych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia - elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia - górnik eksploatacji podziemnej


 • Po ZSZ:

 • Technikum Uzupełniające 3-letnie - technik pojazdów samochodowych
 • Technikum Uzupełniające 3-letnie - technik mechanik (programowanie obrabiarek CNC)
 • Technikum Uzupełniające 3-letnie - technik mechanik (maszyny i urządzenia górnictwa podz.)


 • Po LO, LP lub średniej szkole zawodowej:

 • Szkoła Policealna 4-semestralna - technik pojazdów samochodowych
 • Szkoła Policealna 4-semestralna - technik mechanik (programowanie obrabiarek CNC)
 • Szkoła Policealna 4-semestralna - technik mechanik (maszyny i urządzenia górnictwa podz.)
 • Szkoła Policealna 4-semestralna - technik spedytor
 • Szkoła Policealna 4-semestralna - technik logistyk
 • Szkoła Policealna 4-semestralna - technik transportu drogowego
 • Szkoła Policealna 4-semestralna - technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Szkoła Policealna 3-semestralna - technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkoła Policealna 2-semestralna - machanik pojazdów samochodowych
 • Szkoła Policealna 2-semestralna - elektromachanik pojazdów samochodowych

 • Technikum 4-letnie

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: technik pojazdów samochodowych

  Specjalność nauczana wg nowoczesnego programu, którego zaletą jest dostosowanie treści nauczania do wymogów nowoczesnej techniki samochodowej i zapotrzebowania rynku pracy. Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • stacjach kontroli pojazdów,
  • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

  W toku 4-letniej nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzanym przez OKE i dyplomem technika pojazdów samochodowych.

  Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z kilkunastu przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Praktyczne umiejętności nabywa na pracowni diagnostyki pojazdów jak i pracowni elektroniki i elektrotechniki. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej (w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych) i podstaw przedsiębiorczości.

  Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w klasie II i III w Centrum Kształcenia Praktycznego. Ponadto w toku miesięcznej praktyki zawodowej w starannie dobranych zakładach pracy (także w klasie III-ciej) uczeń ma możliwość poznania ich zasad funkcjonowania. Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie nauki jazdy poprzedzonym nauką przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Dla obecnych kandydatów do naszej szkoły kurs ten jest bezpłatny.

  Jest pewne, że samochodów z polskich (i światowych) dróg nie ubędzie i fachowcy w tej branży zawsze będą poszukiwani. My ich kształcimy i robimy to dobrze. Oferta kształcenia nie jest wyłącznie kierowana do chłopców. Jest to także doskonały zawód dla dziewczyn.

  początek strony


  Technikum 4-letnie

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: technik mechanik - szeroki profil
  Specjalizacja: komputerowe programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  Absolwenci mogą pracować w przygotowaniu produkcji jako technolodzy procesów wytwarzania, monterzy, przy strojeniu, rozruchu i ruchu układów automatyki. Nowoczesna specjalizacja z kolei umożliwia pracę jako programista lub operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

  W toku czteroletniej nauki absolwent zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą, uzyskuje przygotowanie ogólnozawodowe m.in. przez nauczanie podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń, technologii mechanicznej, rysunku technicznego, mechaniki technicznej wraz z częściami maszyn, maszynoznawstwa; i specjalistyczne w klasie III i IV w oparciu o przedmioty: technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej (w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych) i podstaw przedsiębiorczości. Umiejętności praktycznych nabywa podczas odbywania zajęć praktycznych w klasie II i III w Centrum Kształcenia Praktycznego i praktyk zawodowych w starannie dobranych zakładach pracy oraz w dobrze wyposażonych pracowniach pomiarów i automatyki w szkole oraz Politechnice Śląskiej, z którą Szkoła ściśle współpracuje.

  Uczniowie na zajęciach specjalizujących wiedzę praktyczną poznają w doskonale wyposażonych pracowniach w Centrum Kształcenia Praktycznego. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika mechanika.

  Nowoczesna specjalizacja to komputery, to skomplikowane obrabiarki, to doskonały fachowiec, to doskonała i dobrze płatna praca.

  początek strony


  Technikum 4-letnie

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: technik mechanik - szeroki profil
  Specjalizacja: maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

  Absolwenci technikum mechanicznego o tej specjalizacji znajdą zatrudnienie w wielu zakładach mechanicznych zajmujących się produkcją i naprawą maszyn i urządzeń górniczych, a także w kopalniach i firmach prowadzących roboty górnicze, gdzie jest potrzeba naprawy, konserwacji i obsługi kombajnów górniczych, hydrauliki obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzebłowych, taśmowych i pozostałych urządzeń. Po odbyciu stażu na stanowisku robotniczym w podziemnych zakładach górniczych otwiera się możliwość zdobywania zatwierdzeń na stanowiskach osób dozoru maszynowego.

  Obecnie największe znaczenie ma tzw. hydraulika siłowa, która zajmuje się głównie wykorzystaniem układów hydraulicznych. Układem hydraulicznym jest zespół wzajemnie połączonych części, których zadaniem jest przekazywanie energii lub sterowanie za pośrednictwem cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem, w układzie zamkniętym. Działanie układu hydraulicznego opiera się na wymuszonym i sterowanym przepływie cieczy hydraulicznej, która wykonuje pracę. Podstawowe części większości układów hydraulicznych to m.in.:

  • zbiornik z cieczą hydrauliczną,
  • zawór zwrotny,
  • pompa hydrauliczna,
  • filtry,
  • zawór regulujący dopływ cieczy hydraulicznej do silnika hydraulicznego,
  • silnik hydrauliczny,
  • zawór regulujący dopływ cieczy hydraulicznej do siłownika hydraulicznego,
  • siłownik hydrauliczny.

  Układy hydrauliczne mają zastosowanie w maszynach i urządzeniach górniczych. Trudno sobie wyobrazić działanie ogromnych maszyn górniczych, linii produkcyjnych bez zastosowania hydrauliki.

  W toku czteroletniej nauki absolwent zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów: technologii mechanicznej, podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń, mechaniki płynów, maszynoznawstwa oraz na zajęciach specjalizujących, które obejmują : podstawy górnictwa, maszyny i urządzenia górnicze, pracownię techniczną z maszyn i urządzeń górniczych.

  Umiejętności praktyczne uczniowie nabędą podczas odbywania zajęć praktycznych w klasie II i III w Centrum Kształcenia Praktycznego i Praktyk Zawodowych w starannie dobranych zakładach pracy związanych z górnictwem. Uczniowie na zajęciach specjalizujących wiedzę praktyczną poznają w warsztatach zakładów górniczych i warsztatach firm produkujących maszyny i urządzenia górnicze. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika mechanika.

  Gwarancja zatrudnienia jest w trakcie uzgadniania.

  początek strony


  Technikum 4-letnie

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: technik awionik

  Kierunek jest objęty oficjalnym patronatem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej, którego podstawowym zadaniem jest koordynacja współdziałania z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego.

  Absolwent kierunku Awionika to technik obsługujący elektronikę na pokładach statków powietrznych. Zawód jest bardzo poszukiwany na świecie ze względu na małą ilość szkół kształcących w zawodzie. Proces uzyskiwania kwalifikacji zawodowych obejmuje:

  • podstawy wiedzy lotniczej,
  • budowę i obsługę techniczną statków powietrznych,
  • budowę, zasady działania i obsługę techniczną awioniki,
  • środowisko pracy i przepisy lotnicze.

  Technik awionik wykonuje prace pomiarowe, instalacyjno - montażowe, konserwacyjne, naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno - pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
  Kształcenie w zawodzie technik awionik odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w wymaganiach lotniczych.

  Dzięki patronatowi Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej istnieje możliwość dalszego kształcenia w uczelniach wyższych na kierunku Awionika po wszystkich kierunkach nauki w naszym Technikum.

  początek strony


  Technikum 4-letnie

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: technik teleinformatyk

  Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

  W wyniku kształcenia w zawodzie teleinformatyk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie komputerów, instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego, diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz dokonywanie ich przeglądów, napraw i modernizacji, projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowanie i uruchamianie sieci komputerowych, zabezpieczanie sieci, montowanie łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teleinformatycznej, obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych, sprawdzanie stanu technicznego łączy transmisyjnych i urządzeń sieciowych, obsługa, diagnozowanie i naprawa telefonów komórkowych, sporządzanie ofert cenowych urządzeń i usług teleinformatycznych, obliczanie kosztów eksploatacji komputerów i sieci, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych.

  Technik teleinformatyk może być zatrudniony:

  • w przedsiębiorstwach korzystających informacji w formie elektronicznej,
  • w firmach montujących i sprzedających komputery,
  • w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne,
  • w firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
  • w różnych jednostkach na stanowisku administratora sieci komputerowych,
  • w firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe,
  • w firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

  początek strony


  Technikum 4-letnie

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: technik elektronik
  Specjalność: sysytemy i sieci komputerowe

  Szkoła dla tych, którzy chcieliby poznać tajniki współczesnej elektroniki,która jest symbolem nowoczesności i postępu.

  Uczeń zostanie zapoznany z budową urządzeń audiowizualnych, mikroprocesorów, zasadami działania urządzeń komputerowych, najnowszymi trendami w elektronice i różnymi systemami komputerowymi.

  Jest to kierunek są do osób, które zamierzają zająć się lub już się zajmują infrastrukturą sieciową w zakresie projektowania, budowy oraz administracji sieciami komputerowymi (budowa okablowania sieciowego, administracja urządzeniami sieciowymi takimi jak routery i przełączniki).

  początek strony


  Technikum 4-letnie

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: technik elektryk
  Specjalność: energoelektronika

  Energoelektronika jest nowoczesnym kierunkiem rozwoju nauki i techniki, łączącym wiadomości z elektrotechniki, elektroniki, maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

  Układy energoelektroniczne stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu. Ocenia się, że w krajach silnie uprzemysłowionych o nowoczesnej technologii około 80 procent wytwarzanej energii ulega przekształceniu przy użyciu urządzeń energoelektronicznych.

  Obecnie, z uwagi na modę na kierunki informatyczne, zauważalny jest brak dopływu do przemysłu dobrze wyszkolonych specjalistów z zakresu energoelektroniki. Absolwent szkoły będzie więc albo idealnym kandydatem na studia na wydziałach elektrycznych, albo poszukiwanym i dobrze wykwalifikowanym specjalistą, przygotowanym do wykonywania prac:

  • związanych z przesyłaniem energii elektrycznej,
  • przy wykonywaniu i eksploatowaniu instalacji elektrycznej, maszyn napędowych, aparatury rozdzielczej, sterującej i zabezpieczającej.

  początek strony


  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

  Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek zawodowy, techniczny, technologia mechaniczna, budowa pojazdów, wyposażenie elektryczne pojazdów, obsługa i naprawa pojazdów, przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdem oraz zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i specjalistycznych serwisach samochodowych i stacjach obsługi.

  Dodatkowo uczeń może zrobić bezpłatnie kurs nauki jazdy.

  Zwieńczeniem 3-letniego toku nauki jest egzamin z nauki zawodu, przeprowadzany przez OKE, dający kwalifikacje zawodowe.

  Ambitni, mogą zdobywać kolejne kwalifikacje na Kursach Zawodowych, a naukę kontynuować w Liceum Uzupełniającym i uzyskać maturę (będącą przepustką na wyższe uczelnie) oraz tytuł technika pojazdów samochodowych.

  Kandydaci do klasy I-szej powinni cechować się zdolnością logicznego myślenia, umiejętnością koncentracji i zdolnością do swobodnego wypowiadania się.

  Odradzamy ubieganie się o przyjęcie, przy niektórych wadach (decyduje lekarz): wzroku, słuchu, bądź narządu ruchu.

  początek strony


  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

  Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek zawodowy, technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki, pomiary elektryczne, elektronika samochodowa, technika wytwarzania, budowa pojazdów samochodowych i zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w specjalistycznych serwisach samochodowych i stacjach obsługi.

  Dodatkowo uczeń może zrobić bezpłatnie kurs nauki jazdy.

  Zwieńczeniem 3-letniego toku nauki jest egzamin z nauki zawodu, przeprowadzany przez OKE, dający kwalifikacje zawodowe.

  Ambitni, mogą zdobywać kolejne kwalifikacje na Kursach Zawodowych, a naukę kontynuować w Liceum Uzupełniającym i uzyskać maturę (będącą przepustką na wyższe uczelnie) oraz tytuł technika pojazdów samochodowych.

  Kandydaci do klasy I-szej powinni cechować się zdolnością logicznego myślenia, umiejętnością koncentracji i zdolnością do swobodnego wypowiadania się.

  Odradzamy ubieganie się o przyjęcie, przy niektórych wadach (decyduje lekarz): wzroku, słuchu, bądź narządu ruchu.

  początek strony


  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: górnik eksploatacji podziemnej

  W tym roku ogłaszamy nabór na kierunek kształcenia w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: górnik eksploatacji podziemnej.

  Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń, elektronika i elektrotechnika, użytkowanie komputera, eksploatacja złóż, oraz zajęcia praktyczne i specjalizujące.

  Zwieńczeniem 3-letniego toku nauki jest egzamin z nauki zawodu, przeprowadzany przez OKE, dający kwalifikacje zawodowe.

  Ambitni, mogą zdobywać kolejne kwalifikacje na Kursach Zawodowych, a naukę kontynuować w Liceum Uzupełniającym i uzyskać maturę (będącą przepustką na wyższe uczelnie) oraz tytuł technika górnictwa podziemnego.

  Kandydaci do klasy I-szej powinni cechować się: wyobraźnią przestrzenną, koncentracją i spostrzegawczością, podzielnością uwagi, odporności psychofizycznej na zmienne warunki środowiska pracy.

  Odradzamy ubieganie się o przyjęcie, przy niektórych wadach (decyduje lekarz): wzroku, słuchu, bądź narządu ruchu.

  początek strony


  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: operator obrabiarek skrawających

  Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek zawodowy, technologia ogólna, podstawy maszynoznawstwa i automatyki, technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC.

  Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w jednych z najnowocześniejszych pracowni na Śląsku.

  Zwieńczeniem 3-letniego roku nauki jest egzamin z nauki zawodu, przeprowadzany przez OKE, dający kwalifikacje zawodowe w zakresie:

  • obsługi typowych uniwersalnych obrabiarek skrawających i automatów tokarskich,
  • obsługi obrabiarek sterowanych CNC,
  • wykonywania typowych części maszyn na obrabiarkach uniwersalnych.

  Absolwent może kontynuować naukę w Technikum Uzupełniającym i uzyskać maturę (będącą przepustką na wyższe uczelnie) oraz tytuł technika mechanika.

  Kandydaci do klasy I-szej powinni cechować się zdolnością logicznego myślenia i umiejętnością koncentracji.

  Odradzamy ubieganie się o przyjęcie, przy niektórych wadach (decyduje lekarz): wzroku, słuchu, bądź narządu ruchu.

  początek strony


  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

  (na podbudowie Gimnazjum)

  Zawód: ślusarz

  W tym roku ogłaszamy nabór po raz pierwszy na nowy kierunek kształcenia w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: ślusarz.

  Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów oraz zajęcia praktyczne.

  Zwieńczeniem 3-letniego toku nauki jest egzamin z nauki zawodu, przeprowadzany przez OKE, dający kwalifikacje zawodowe.

  Ambitni, mogą kontynuować naukę w Technikum Uzupełniającym i uzyskać maturę (będącą przepustką na wyższe uczelnie) oraz tytuł technika.

  Kandydaci do klasy I-szej powinni cechować się zainteresowaniami technicznymi, wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, samodzielnością w działaniu, koordynacją zmysłowo-ruchową.

  Odradzamy ubieganie się o przyjęcie, przy niektórych wadach (decyduje lekarz): zaburzeń równowagi, i świadomości, zaburzeń psychicznych, złej sprawności fizycznej i wad wzroku i słuchu.

  początek strony


  Technikum Uzupełniające 3-letnie

  (na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach mechanicznych)

  Zawód: technik pojazdów samochodowych

  Nauka trwa 3 lata i obejmuje przedmioty ogólnokształcące (przygotowujące do egzaminu maturalnego) oraz blok przedmiotów technicznych - m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie informatyczne (w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych).

  Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • stacjach kontroli pojazdów,
  • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

  Ponadto uczniowie odbywają w cyklu kształcenia miesięczną praktykę zawodową w starannie dobranych zakładach, a w końcowym etapie nauki zajęcia w pracowni diagnostyki - dla rozwinięcia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki komputerowej i naprawy pojazdów samochodowych.

  Absolwenci są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej branży motoryzacyjnej. Zawsze również można pomyśleć o własnej działalności gospodarczej lub wyższej uczelni, o ile zakończyło się szkołę egzaminem maturalnym.

  początek strony


  Technikum Uzupełniające 3-letnie

  (na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach mechanicznych)

  Zawód: technik mechanik - szeroki profil
  Specjalizacja: komputerowe programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  (charakterystyka szkoły w do ewentualnych drobnych korekt)

  Absolwenci mogą pracować w przygotowaniu produkcji jako technolodzy procesów wytwarzania, monterzy, przy strojeniu, rozruchu i ruchu układów automatyki. Nowoczesna specjalizacja z kolei umożliwia pracę jako programista lub operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

  W toku trzyletniej nauki absolwent zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą, uzyskuje przygotowanie ogólnozawodowe m.in. przez nauczanie podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń, technologii mechanicznej, rysunku technicznego, mechaniki technicznej wraz z częściami maszyn, maszynoznawstwa; i specjalistyczne w klasie II i III w oparciu o przedmioty: technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej (w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych) i podstaw przedsiębiorczości. Umiejętności praktycznych nabywa podczas odbywania zajęć praktycznych w klasie III w Centrum Kształcenia Praktycznego i praktyki zawodowej w starannie dobranych zakładach pracy oraz w dobrze wyposażonych pracowniach pomiarów i automatyki w szkole oraz Politechnice Śląskiej, z którą Szkoła ściśle współpracuje. Uczniowie na zajęciach specjalizujących wiedzę praktyczną poznają w doskonale wyposażonych pracowniach w Centrum Kształcenia Praktycznego. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika mechanika.

  Nowoczesna specjalizacja to komputery, to skomplikowane obrabiarki, to doskonały fachowiec, to doskonała i dobrze płatna praca.

  początek strony


  Technikum Uzupełniające 3-letnie

  (na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach mechanicznych)

  Zawód: technik mechanik - szeroki profil
  Specjalizacja: maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

  Absolwenci technikum mechanicznego o tej specjalizacji znajdą zatrudnienie w wielu zakładach mechanicznych zajmujących się produkcją i naprawą maszyn i urządzeń górniczych, a także w kopalniach i firmach prowadzących roboty górnicze, gdzie jest potrzeba naprawy, konserwacji i obsługi kombajnów górniczych, hydrauliki obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzebłowych, taśmowych i pozostałych urządzeń. Po odbyciu stażu na stanowisku robotniczym w podziemnych zakładach górniczych otwiera się możliwość zdobywania zatwierdzeń na stanowiskach osób dozoru maszynowego.

  Obecnie największe znaczenie ma tzw. hydraulika siłowa, która zajmuje się głównie wykorzystaniem układów hydraulicznych. Układem hydraulicznym jest zespół wzajemnie połączonych części, których zadaniem jest przekazywanie energii lub sterowanie za pośrednictwem cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem, w układzie zamkniętym. Działanie układu hydraulicznego opiera się na wymuszonym i sterowanym przepływie cieczy hydraulicznej, która wykonuje pracę. Podstawowe części większości układów hydraulicznych to m.in.:

  • zbiornik z cieczą hydrauliczną,
  • zawór zwrotny,
  • pompa hydrauliczna,
  • filtry,
  • zawór regulujący dopływ cieczy hydraulicznej do silnika hydraulicznego,
  • silnik hydrauliczny,
  • zawór regulujący dopływ cieczy hydraulicznej do siłownika hydraulicznego,
  • siłownik hydrauliczny.

  Układy hydrauliczne mają zastosowanie w maszynach i urządzeniach górniczych. Trudno sobie wyobrazić działanie ogromnych maszyn górniczych, linii produkcyjnych bez zastosowania hydrauliki.

  W toku trzyletniej nauki absolwent zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów: technologii mechanicznej, podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń, mechaniki płynów, maszynoznawstwa oraz na zajęciach specjalizujących, które obejmują : podstawy górnictwa, maszyny i urządzenia górnicze, pracownię techniczną z maszyn i urządzeń górniczych.

  Umiejętności praktyczne uczniowie nabędą podczas odbywania zajęć praktycznych w klasie III w Centrum Kształcenia Praktycznego i Praktyk Zawodowych w starannie dobranych zakładach pracy związanych z górnictwem. Uczniowie na zajęciach specjalizujących wiedzę praktyczną poznają w warsztatach zakładów górniczych i warsztatach firm produkujących maszyny i urządzenia górnicze. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika mechanika.

  Gwarancja zatrudnienia jest w trakcie uzgadniania.

  początek strony


  Szkoła Policealna 4-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik pojazdów samochodowych

  Nauka trwa 4 semestry i obejmuje przedmioty zawodowe grupy samochodowej, związane z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych.

  Wiedzę praktyczną słuchacze zdobywają w trakcie zajęć warsztatowych i w stacjach obsługi łącznie ze stacją kontroli pojazdów, będącą integralną częścią szkoły - Centrum Kształcenia Praktycznego. Pogłębieniu przygotowania praktycznego słuchaczy służy ponadto 4 tygodniowa praktyka zawodowa w II-gim roku nauki, w starannie dobieranych stacjach obsługi.

  Dla słuchaczy nieposiadających prawa jazdy szkoła oferuje darmowy kurs nauki jazdy.

  Absolwent uzyskuje wysoce specjalistyczne przygotowanie umożliwiające pracę w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • stacjach kontroli pojazdów,
  • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

  Absolwenci Szkoły Policealnej są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i prywatnych przedsiębiorstwach, lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  W zasadzie absolwenci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia również w handlu (sklepy, hurtownie, dealerzy) i usługach. Zawód, choć ciężki, daje duże możliwości w związku z bardzo intensywnie rozwijającą się motoryzacją, transportem i otaczającą infrastrukturą. Praca w branży motoryzacyjnej jest także ciekawą ofertą dla kobiet.

  początek strony


  Szkoła Policealna 4-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik mechanik - szeroki profil
  Specjalizacja: komputerowe programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  Absolwenci mogą pracować w przygotowaniu produkcji jako technolodzy procesów wytwarzania, monterzy, przy strojeniu, rozruchu i ruchu układów automatyki. Nowoczesna specjalizacja z kolei umożliwia pracę jako programista lub operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

  W toku dwuletniej nauki absolwent uzyskuje przygotowanie ogólnozawodowe m.in. przez nauczanie podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń, technologii mechanicznej, rysunku technicznego, mechaniki technicznej wraz z częściami maszyn, maszynoznawstwa; i specjalistyczne na semestrach III i IV w oparciu o przedmioty: technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC. Słuchacz umiejętności praktycznych nabywa podczas odbywania zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego i praktyk zawodowych w starannie dobranych zakładach pracy oraz w dobrze wyposażonych pracowniach pomiarów i automatyki w szkole oraz Politechnice Śląskiej, z którą Szkoła ściśle współpracuje. Słuchaczee na zajęciach specjalizujących wiedzę praktyczną poznają w doskonale wyposażonych pracowniach w Centrum Kształcenia Praktycznego. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika mechanika.

  Nowoczesna specjalizacja to komputery, to skomplikowane obrabiarki, to doskonały fachowiec, to doskonała i dobrze płatna praca.

  początek strony


  Szkoła Policealna 4-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik mechanik - szeroki profil
  Specjalizacja: maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

  Absolwenci technikum mechanicznego o tej specjalizacji znajdą zatrudnienie w wielu zakładach mechanicznych zajmujących się produkcją i naprawą maszyn i urządzeń górniczych, a także w kopalniach i firmach prowadzących roboty górnicze, gdzie jest potrzeba naprawy, konserwacji i obsługi kombajnów górniczych, hydrauliki obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzebłowych, taśmowych i pozostałych urządzeń. Po odbyciu stażu na stanowisku robotniczym w podziemnych zakładach górniczych otwiera się możliwość zdobywania zatwierdzeń na stanowiskach osób dozoru maszynowego.

  Obecnie największe znaczenie ma tzw. hydraulika siłowa, która zajmuje się głównie wykorzystaniem układów hydraulicznych. Układem hydraulicznym jest zespół wzajemnie połączonych części, których zadaniem jest przekazywanie energii lub sterowanie za pośrednictwem cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem, w układzie zamkniętym. Działanie układu hydraulicznego opiera się na wymuszonym i sterowanym przepływie cieczy hydraulicznej, która wykonuje pracę. Podstawowe części większości układów hydraulicznych to m.in.:

  • zbiornik z cieczą hydrauliczną,
  • zawór zwrotny,
  • pompa hydrauliczna,
  • filtry,
  • zawór regulujący dopływ cieczy hydraulicznej do silnika hydraulicznego,
  • silnik hydrauliczny,
  • zawór regulujący dopływ cieczy hydraulicznej do siłownika hydraulicznego,
  • siłownik hydrauliczny.

  Układy hydrauliczne mają zastosowanie w maszynach i urządzeniach górniczych. Trudno sobie wyobrazić działanie ogromnych maszyn górniczych, linii produkcyjnych bez zastosowania hydrauliki.

  W toku dwuletniej nauki absolwent zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów: technologii mechanicznej, podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń, mechaniki płynów, maszynoznawstwa oraz na zajęciach specjalizujących, które obejmują : podstawy górnictwa, maszyny i urządzenia górnicze, pracownię techniczną z maszyn i urządzeń górniczych.

  Umiejętności praktyczne słuchacze nabędą podczas odbywania zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Praktyk Zawodowych w starannie dobranych zakładach pracy związanych z górnictwem. Uczniowie na zajęciach specjalizujących wiedzę praktyczną poznają w warsztatach zakładów górniczych i warsztatach firm produkujących maszyny i urządzenia górnicze. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika mechanika.

  Gwarancja zatrudnienia jest w trakcie uzgadniania.

  początek strony


  Szkoła Policealna 4-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik spedytor

  Nauka trwa 4 semestry i obejmuje przedmioty zawodowe grupy samochodowej, związane ze spedycją:

  • podstawy spedycji i transportu,
  • środki transportu,
  • prawo transportowe,
  • rachunkowość i ubezpieczenia,
  • marketing i sztuka negocjacji w spedycji,
  • logistyki.
  • technik biurowych i statystyki,
  • j. obcy.

  Wiedzę praktyczną słuchacze zdobywają w trakcie zajęć warsztatowych. Pogłębieniu przygotowania praktycznego słuchaczy służy ponadto 4-tygodniowa praktyka zawodowa w II-gim roku nauki, w starannie dobieranych firmach spedycyjnych i transportowych.

  Absolwent uzyskuje wysoce specjalistyczne przygotowanie umożliwiające pracę w:

  • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
  • przedsiębiorstwach transportowych,
  • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
  • przedsiębiorstwach transportu kolejowego,

  Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika spedytora.

  Absolwenci Szkoły Policealnej są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i prywatnych przedsiębiorstwach, lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  początek strony


  Szkoła Policealna 4-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik logistyk

  Nauka trwa 4 semestry. Absolwent Szkoły Policealnej może być zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo–spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

  • podstawy spedycji i transportu,
  • sprzedaży i prognozowania popytu,
  • planowania zakupów,
  • handlu elektronicznego,
  • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
  • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
  • gospodarki odpadami,
  • planowania produkcji i zapasów,
  • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
  • transportu wewnętrznego.

  Wiedzę praktyczną słuchacze zdobywają w trakcie zajęć warsztatowych. Pogłębieniu przygotowania praktycznego słuchaczy służy ponadto 4-tygodniowa praktyka zawodowa w II-gim roku nauki, w starannie dobieranych firmach logistycznych.

  Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika logistyka.

  Absolwenci Szkoły Policealnej są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i prywatnych przedsiębiorstwach, lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  początek strony


  Szkoła Policealna 4-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik transportu drogowego

  Nauka trwa 4 semestry. Absolwent Szkoły Policealnej może uzyskać zatrudnienie we wszelkich firmach transportowych, przewozu osób i rzeczy w charakterze kierowcy, osoby nadzorującej prace kierowców itp.
  Do zadań zawodowych absolwenta kierunku technik transportu drogowego należy:

  • kierowanie pojazdami samochodowymi,
  • wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą środków transportu drogowego,
  • świadczenie usług w zakresie transportu drogowego rzeczy,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z praca kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu rzeczy,
  • organizowanie transportu drogowego osób i rzeczy.

  Wiedzę praktyczną słuchacze zdobywają w trakcie zajęć warsztatowych. Pogłębieniu przygotowania praktycznego słuchaczy służy ponadto 4-tygodniowa praktyka zawodowa w II-gim roku nauki, w starannie dobieranych firmach transportowych.

  Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika transportu drogowego.

  Absolwenci Szkoły Policealnej są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i prywatnych przedsiębiorstwach, lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Wymagane prawo jazdy kat. B. Kurs prawa jazdy kat. C w ramach nauki!

  początek strony


  Szkoła Policealna 4-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia

  Nauka trwa 4 semestry. Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.

  Ten zawód stał się bardzo popularny w ostatnim czasie i wynika z dużego zapotrzebowania na licencjonowanych pracowników ochrony. W trakcie nauki słuchacz może się zapoznać z:

  • technikami ochrony osób,
  • technikami interwencji i samoobrony,
  • strzelaniem z broni palnej,
  • konwojowaniem,
  • zabezpieczaniem imprez masowych,
  • kryminologią, itp.

  Wiedzę praktyczną słuchacze zdobywają w trakcie zajęć warsztatowych. Pogłębieniu przygotowania praktycznego słuchaczy służą ponadto dwie 2-tygodniowe praktyki zawodowe w II-gim i III-cim semestrze nauki, w starannie dobieranych firmach.

  Kwalifikacje zawodowe potwierdzone są egzaminem z przygotowania zawodowego przeprowadzonym przez OKE i dyplomem technika ochrony fizycznej osób i mienia.

  Absolwenci Szkoły Policealnej są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i prywatnych przedsiębiorstwach, lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  początek strony


  Szkoła Policealna 3-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  Nauka trwa 3 semestry i obejmuje przedmioty grupy techniczno-mechanicznej, ekonomiczno-prawnej oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W toku kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające dokonać oceny poprawności eksploatacyjnej maszyn i urządzeń, wdrażają się również do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, takich jak: Polska Norma, dokumentacja techniczno-ruchowa itp.

  Zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie ekonomiczno-prawnym pozwolą identyfikować i rozwiązywać problemy ekonomiczne i organizacyjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty normatywne.

  W każdym semestrze odbywają się zajęcia z przedmiotu użytkowanie komputera, który jest jednym z podstawowych narzędzi pracy technika bhp.

  Wiedzę i umiejętności nabyte w Studium słuchacze pogłębiają i konfrontują z wymogami konkretnych stanowisk pracy w czasie praktyki zawodowej, którą odbywają w wymiarze 2 razy po 2 tygodnie w pierwszym roku nauki.

  Absolwenci mogą być zatrudniani w pionie techniczno-produkcyjnej przedsiębiorstw i zakładów pracy w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy przy lustracji i ocenie zakładu i stanowisk pracy z punktu widzenia zagrożenia dla zdrowia i życia załogi, wydawać odpowiednie zalecenia i przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP.

  początek strony


  Szkoła Policealna 2-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

  Nauka trwa 2 semestry. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych, takich jak: rysunek zawodowy, techniczny, technologia mechaniczna, budowa pojazdów, wyposażenie elektryczne pojazdów, obsługa i naprawa pojazdów, przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdem oraz zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i specjalistycznych serwisach samochodowych i stacjach obsługi.

  Dodatkowo słuchacz może zrobić bezpłatnie kurs nauki jazdy.

  Zwieńczeniem 2-semestralnego toku nauki jest egzamin z nauki zawodu, przeprowadzany przez OKE, dający kwalifikacje zawodowe.

  Kandydaci do tego zawodu powinni cechować się zdolnością logicznego myślenia, umiejętnością koncentracji i zdolnością do swobodnego wypowiadania się.

  Odradzamy ubieganie się o przyjęcie, przy niektórych wadach (decyduje lekarz): wzroku, słuchu, bądź narządu ruchu.

  początek strony


  Szkoła Policealna 2-semestralna

  (na podbudowie LO, LP lub średniej szkoły zawodowej)

  Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

  Nauka trwa 2 semestry. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych, takich jak: rysunek zawodowy, technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki, pomiary elektryczne, elektronika samochodowa, technika wytwarzania, budowa pojazdów samochodowych i zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w specjalistycznych serwisach samochodowych i stacjach obsługi.

  Dodatkowo słuchacz może zrobić bezpłatnie kurs nauki jazdy.

  Zwieńczeniem 1 rocznego toku nauki jest egzamin z nauki zawodu, przeprowadzany przez OKE, dający kwalifikacje zawodowe.

  Kandydaci do tego zawodu powinni cechować się zdolnością logicznego myślenia, umiejętnością koncentracji i zdolnością do swobodnego wypowiadania się.

  Odradzamy ubieganie się o przyjęcie, przy niektórych wadach (decyduje lekarz): wzroku, słuchu, bądź narządu ruchu.

  początek strony

  Strona opracowana dnia 06-06-1999
  dla ZSMS w Bytomiu przez P.G.
  Ostatnio aktualizowana dnia 29-02-2012 przez P.G.

  komentarz[0] |
  © 2004 ZSMS-Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  engine powered by jPORTAL 2